منتورینگ کسب‌وکار

شما به کمک یک منتور تخصصی می‌توانید بدون نیاز به استخدام نیروهای مختلف و با کم‌ترین میزان خطا کسب‌وکارتان را در مسیر رشد قرار دهید. استارتاپ‌هایی که در سال اول فعالیت‌شان هستند می‌توانند با ۵۰ درصد تخفیف از خدمات منتورینگ استفاده کنند.

کارگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی سپهر نصیحت‌گر به‌شکل خصوصی و گروهی در رشته‌های مختلف نظری و عملی عکاسی به شما می‌کند تا همه‌ی ایده‌های خود را در قالب تصویر بیان کنید. برای حضور در کارگاه و اطلاع از جزییات برگزاری ثبت‌نام کنید.

طراحی وب‌سایت
کالاهای موجود در کیوسک
تیشرت موز بنفش کیوسک سپهر
تی‌شرت کولاژ ارت زرافه!

۲۳۵۶۰۰ تومان

تیشرت موز بنفش کیوسک سپهر
تی‌شرت کولاژ ارت زرافه!

۲۳۵۶۰۰ تومان

تیشرت موز بنفش کیوسک سپهر
تی‌شرت کولاژ ارت زرافه!

۲۳۵۶۰۰ تومان

تیشرت موز بنفش کیوسک سپهر
تی‌شرت کولاژ ارت زرافه!

۲۳۵۶۰۰ تومان

تیشرت موز بنفش کیوسک سپهر
تی‌شرت کولاژ ارت زرافه!

۲۳۵۶۰۰ تومان