مجموعه‌عکس  |  منتشرشده

فیلم  |  پشت‌صحنه

ویدیوآرت  |  کوتاه

قرمز  |  1394

redlofe-3-sepehr nasihatgar
redlofe-2-sepehr nasihatgar
red life photo sepehr nasihatgar

آزادی  |  1394

Azadi-3-sepehr nasihatgar
Azadi-2-sepehr nasihatgar
Azadi-1-sepehr nasihatgar

کردستان  |  ۱۳۹۵

sepehr nasihatgar-1- kourdesstan.psd
sepehr nasihatgar-4- kourdesstan
sepehr nasihatgar-2- kourdesstan
sepehr nasihatgar-3- kourdesstan

زیر بارِ آسمان عقب نشستند!  |  ۱۳۹۳

p7
s1
s2
s3
s4

اساسنامه  |  1394

فریاد بلند سوت به تمنای قیام قطار و قطار در رویای وصال چرخ‌ها و چرخ‌ها برای هم‌آغوشی با ریل‌ و ریل برای هم‌دستی با میلیون‌ها سنگ بی‌نام و نشانِ خوابیده در زمین، خواب آرام پرنده‌ها را به دست باد سپرد. بعد از آن روز هیچ‌کس چیزی را به‌یاد نیاورد، جز پرنده‌ای که بال‌های خود را برای شنیدن صدای سوت پیش ماه گرو گذاشته بود!
asasnameh-sepehr nasihatgar photo

هیسپانیولا  |  ۱۳۹۶

sepehr nasihatgar photo2

ث، ث، ث  |  ۱۳۹۳

sepehr nasihatgar photo3

بدون عنوان  |  ۱۳۹۲

sepehr nasihatgar photo1

آب‌انبار  |  ۱۳۹۴

sepehr nasihatgar photo4