همه‌ی نوشته‌های منتشرشده در دسته‌بندی دسته بندی: پیشنهاد کتاب

کتاب عکاسی درآمدی انتقادی
عکاسی؛ درآمدی انتقادی

کتاب عکاسی؛ درآمدی انتقادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کتاب‌های حوزه‌ی نظری هنر، بسیاری از مباحث کلیدی عکاسی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مورد

ادامه مطلب