پیشنهاد کتاب یا مقاله

کتاب عکاسی درآمدی انتقادی
عکاسی؛ درآمدی انتقادی

کتاب عکاسی؛ درآمدی انتقادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کتاب‌های حوزه‌ی نظری هنر، بسیاری از مباحث کلیدی عکاسی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مورد

ادامه مطلب