مدیریت پروژه‌های عکاسی

این کارگاه با تمرکز بر سه محور مدیریت و پروژه و عکاسی سعی دارد توانایی‌های فنی و ذهنی عکاس را در مسیر هدف‌مند برای ایده‌پردازی و انجام یک پروژه قرار دهد. دانش مدیریت پروژه‌های عکاسی به عکاس این امکان را می‌دهد تا هر سوژه‌ی تصویری را به مثابه یک پروژه تعریف کند. ما در این کارگاه یاد می‌گیریم که چطور به عکاسی به عنوان یک پروژه نگاه کنیم و با یادگیری اصول اولیه مدیریت پروژه عکس‌های خود را به طور منسجم و یک‌پارچه را در قالب‌های متنوع ارائه کنیم.

 

سرفصل‌های کارگاه مدیریت پروژه‌های عکاسی

قبل از تعریف یک پروژه عکاسی با نیاز داریم تا سازوکار مجموعه‌عکس را بشناسیم

 

پیش‌تولید

سوژه‌یابی
روایت
منابع
چالش‌ها

تولید

تولید اثر
گزاره‌نویسی
کپشن‌نویسی
گزینش

پس از تولید

ادیت
تکنیک‌های ارائه
ارائه نهایی

محورهای کارگاه

مدیریت چیست؟

علم راهبری یک فرآیند با توجه و به‌کارگیری منابع درون سازمانی و برون سازمانی که در نهایت به هدف مشخص‌شده می‌رسد.

پروژه چیست؟

پروژه فرآیند پیش‌برد یک موضوع از نقطه‌ی شروع (a) به نقطه‌ی هدف یا پایانی (b) است.

عکاسی چیست؟

عملی تکراری و تکرارشونده که به‌واسطه‌ی یک دوربین توجه بینده را از اجزای بیرون کادر دور می‌کند و با ترکیب یا کشف عناصر بصری آن را نشان می‌دهد.

معرفی مجموعه عکس

مجموعه عکس پیتر منزل
دنیای گرسنه چه می‌خورد؟
مجموعه عکس کودکان کار لوئیس هاین
کودکان کار
فیلیپ هالسمن مجموعه عکس سالوادور دالی
دالی

بیشتر پروژه‌های عکاسی در قالب مجموعه عکس تعریف می شود، چراکه مجموعه همیشه قابلیت های بسیار بیشتری از بیان عکاسانه را در اختیار تولیدکننده‌ی اثر قرار می‌دهد. ما برای یافتن رمزهای پروژه‌های تاثیرگذارو و موفق عکاسی جهان باید آن‌ها را بررسی کنیم. شیوه‌ی دیدن عکس و نقد و تحلیل مجموعه عکس‌های تاثیرگذار جهان از مهم‌ترین سرفصل‌های این کارگاه است.

منابع کارگاه

مجموعه عکس چیست؟

اسماعیل عباسی
انتشارات پرگار

کلمات عکاسی

ژیل مورا
انتشارات حرفه نویسنده

عکاسی، درآمدی انتقادی

لیز ولز
انتشارات مینوی خرد

ژوژمانِ هنرجوهای کارگاه مدیریت پروژه‌های عکاسی

حق کپی‌رایت برای پدیدآورندگان پروژه‌ها / مجموعه‌عکس‌ها محفوظ است.

کولاژآرت شخصیت
مجموعه عکس کودکان کار لوئیس هاین
کودکان کار
فیلیپ هالسمن مجموعه عکس سالوادور دالی
دالی
مدرس کارگاه

سپهر نصیحت‌گر

عکس‌ساز
پژهشگر هنر پست‌مدرن

برای ثبت‌نام  به موسسه آموزش عالی آرمان مراجعه کنید.