پادکست رادیو کولاژ

رادیو کولاژ

تکه‌هایی از هنر ایران و جهان و هر چیزی که پنبه‌ی مدرن و مدرنیسم را بزند. این پادکست حاصلِ تجربه‌های شخصی است و در هر قسمت داستانی آمیخته از واقعیت و خیال را روایت می‌کند.

رادیو کولاژ را اینجا بشنوید

رادیو کولاژ با این اپیزود شروع می‌شه
سیمای زنی زرافه‌ای که در مسیرش گم شده بود!

نشسته بودی از دور دیدمت، جاری شدی از عمق چشم‌هایت در عمق چشم‌هایم، چگونه می‌توانم این خواستن را فراموش کنم؟

توکه نازنده بالا دل‌ربایی
توکه بی‌سرمه چشمون سرمه‌سایی
تو که مشکین دو گیسو در قفایی
به‌ مو گویی که سرگردون چرایی؟
بمیرم تا تو چشم تر نبینی
شرار آه پُر آذر نبینی
چنان از آتش عشقت بسوزم

نسخه‌ی نوشتاری پادکست