پادفست

پادکست «پادفست» خیلی سریع و تند و با عجله در هر قسمت یک موضوع یا داستان اجتماعی را روایت می‌کند.
[تولید این پادکست متوقف شده است.]

پادکست پادفست را اینجا بشنوید

قسمت سوم: معرفی پادفست

قسمت دوم: مثل اسب
بخشی از رمان «هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها»، نوشته‌ی رضا قاسمی