پادفست

پادکست «پادفست» خیلی سریع و تند و با عجله در هر قسمت یک موضوع یا داستان اجتماعی رو روایت می‌کنه. تولید این پادکست متوقف شده است.

پادکست پادفست را اینجا بشنوید