سپهر نصیحت‌گر عکس‌ساز و توسعه‌دهنده‌ی هنر هستم؛ در خانواده‌ای آغشته به تضادهای فلسفی به دنیا آمده و زندگی خود را ادامه دادم. به‌طور جدی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه‌های نظری و عملی هنر پس از مدرن آغاز کردم و کارهای مختلفی را در چند نمایشگاه شامل عکس، چیدمان و پرفورمنس‌آرت به نمایش گذاشتم. مهم‌ترین دغدغه‌ی این روزهای من تولید کارهای تجسمی با رویکرد پست‌مدرن است. اعتقاد دارم multiTask بودن تنها کار باحالی است که انجام می‌دهم. هر تصویر یا صدایی که می‌سازم خارج از دایره‌ی هویت، ‌اصالت و ارزش فقط یک اثر از تجربه‌ها، لذت‌ها و … در زندگی من است.

[بماند که عضو این انجمن و آن انجمن هم هستم که اصلن مهم نیست]