پادکست ۱۰ روز با عکاسان ایران

پادکست «هفتمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران» در آذرماه سال ۱۳۹۷ به سفارش انجمن عکاسان ایران تولید شد. این پادکست در ۱۰ قسمت فضای عکاسی ایران را مورد بررسی قرار داده است.

پادکست هفتمین ۱۰ روز با عکاسان را اینجا بشنوید

موضوع:
خزانِ پادکست

مصاحبه‌شونده‌ها:
کامران شریفی | جمشید حاتم

گویندگان:
یاشار فکری | سپهر نصیحت‌گر | امیر بیشه

موضوع:
خوش‌به‌حالِ عکاس‌ها

مصاحبه‌شونده‌ها:
حمید فروتن | مهدی مقیم‌نژاد | حسن شجاعی

گویندگان:
یاشار فکری | سپهر نصیحت‌گر

آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری

موضوع:
عددِ هفت

مصاحبه‌شونده‌ها:
حسین کریم‌زاده | محمد مترجم‌زاده

گویندگان:
یاشار فکری | سپهر نصیحت‌گر

آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری | امیر بیشه

موضوع:
بی‌موضوعی

مصاحبه‌شونده‌ها:
رهام شیراز | ابراهیم حسینی

گویندگان:
یاشار فکری | سپهر نصیحت‌گر

آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری

گزارش:
هادی آذری

موضوع:
درآمد عکاسان در ایران

مصاحبه‌شونده‌ها:
یدالله ولی‌زاده | افشین شاهرودی

گویندگان:
یاشار فکری | علی زمانی

آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری

موضوع:
حیاط خانه هنرمندان ایران

مصاحبه‌شونده‌ها:
سیدعباس میرهاشمی | هادی آذری

گویندگان:
یاشار فکری | علی زمانی

آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری

موضوع:
چهره‌ی ایران در یک قاب

مصاحبه‌شونده‌ها:
سعید محمودی ازناوه | کوروش ادیم

گویندگان:
یاشار فکری | علی زمانی

آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری

موضوع:
چهره‌ی ایران (تعارف در فرهنگ ایرانی)

مصاحبه‌شونده‌ها:
مجید ناگهی | اسماعیل عباسی

گویندگان:
سپهر نصیحت‌گر | یاشار فکری

آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری

موضوع:
رویکرد هفتمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان

مصاحبه‌شونده‌ها:
محمدمهدی رحیمیان | مسعود زنده‌روح

گزارش:
علی قلمسیاه | حسن غفاری | شاپور حاتمی

گویندگان:
سپهر نصیحت‌گر | یاشار فکری

موضوع:
اپیزود شروع | معرفی پادکست

گویندگان:

یاشار فکری | آزاده اکبری

تیم تولیدکننده

مدیر پادکست:
سپهر نصیحت‌گر

اجراها:
یاشار فکری | علی زمانی | سپهر نصیحت‌گر

گوینده‌ی آیتم چهره ایران:
آزاده اکبری

نویسنده‌‌ی آیتم چهره ایران:
محمد نباتی

نویسنده‌‌ها:
فروغ غیاثوند |سپهر نصیحت‌گر

ادیتور:
امیر بیشه

گزارشگرها:
محمدمهدی احمدی | آذر عباسی

هماهنگی:
صحرا نقلی

عکاس:
نوید آقاخانی

ناظر کیفی:
فروغ غیاثوند

مصاحبه‌شونده‌ها

محمدمهدی رحیمیان
[دبیر شورای علمی]

مسعود زنده‌روح‌
[دبیر شورای هنری]

مجید ناگهی
[دبیر دوره هفتم]

اسماعیل عباسی
[عکاس و مولف]

محمد مترجم‌زاده
[مدیر گروه عکاسی دانشکده هنر]

ابراهیم حسینی
[عکاس تیاتر]

سعید محمودی ازناوه
[عکاس]

عباس میرهاشمی
[رییس انجمن عکاسان انقلاب]

یدالله ولی‌زاده
[رییس انجمن عکاسان تبلیغات]

حمید فروتن
[رییس عکاسان خبری]

هادی آذری
[استاد دانشگاه]

افشین شاهرودی
[عضو هیات مدیره انجمن عکاسان]

رهام شیراز
[عکاس و پژوهشگر]

مهدی مقیم‌نژاد
[پژوهشگر عکاسی]

حسین کریم‌زاده
[عکاس]

کوروش ادیم
[عکاس] 

کامران شریفی
[مدیرگروه عکاسی دانشگاه سوره]

جمشید حاتم
[استاد داشگاه]

حسن شجاعی
[عکاس سینما]